Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Vanliga frågor om skadeanmälan

  • Du hittar uppgiften på ditt försäkringsbesked eller i Internetbanken.

  • Du får en bekräftelse så snart din anmälan inkommer till oss.

  • För en komplett skadereglering kan vi behöva fler uppgifter om din hälsa från exempelvis vårdgivare eller Försäkringskassan. Du behöver då ge ditt samtycke till detta genom undertecknande av en blankett vi sänder till dig. Det kan sedan ta lite tid innan begärda uppgifter/handlingar inkommer. Swedbank Försäkring kan inte påverka den tid det tar, men vi försöker se till att du hela tiden hålls informerad.

  • Du kan läsa under respektive försäkring vad som ingår i försäkringen. Våra personförsäkringar.

  • Utbetalning görs via Swedbanks Utbetalningssystem, SUS. Om betalningsmottagaren har ett konto anslutet till detta system sätts beloppet in på detta konto. Konto hos annan bank kan anslutas till SUS. Kontrollera med banken/Telefonbanken om anslutet konto finns. Finns inte något anslutet konto betalas beloppet ut via en kontantavi.