Hoppa till textinnehållet

Jämför kortförsäkringar

Dina kort innehåller försäkringar som ger skydd när du reser. Betal- och kreditkorten innehåller dessutom en köpförsäkring för extra trygghet när du handlar kapitalvaror. Tabellen visar en översiktlig jämförelse av de försäkringar som är kopplade till de olika korten. Kom ihåg att alltid läsa de fullständiga villkoren för att ta reda på förutsättningarna för ersättning och begränsningar i försäkringen.

  Bankkort (gäller alla bankkort förutom Ung) Betal- och kreditkort Mastercard Betal- och kreditkort Mastercard Guld Betal- och kreditkort Mastercard Platinum
Kompletterande kortförsäkring – på resan Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Kompletterande kortförsäkring Reseförsäkring
Hur länge gäller försäkringen? 60 dagar 90 dagar 90 dagar 90 dagar
Betalningsvillkor
Mer än hälften av resan ska betalas med giltiga betalningssätt
Kort-, Giro-, internet-, Direktbetalning och Swish Kortbetalning
(Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.). Resan ska kosta minst 1 000 kr, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla.
Kortbetalning
(Annat betalningssätt medges endast om betalning med kortet inte kan genomföras. Detta ska då styrkas med intyg från inköpsstället.)
Kort-, Giro-, internet- och Direktbetalning
Avbeställningsskydd
Om du, närstående eller medresenär blivit akut sjuk, råkat ut för allvarligt olycksfall eller dödsfall.
Max 15 000 kr/person
Max 45 000 kr/familj
Max 30 000 kr/person
Max 90 000 kr/familj
Max 30 000 kr/försäkrad
Max 100 000 kr/kort
Max 50 000 kr/försäkrad
Max 120 000 kr/kort
Resestartskydd       (Kvitto)
Max 30 000
kr/försäkrad
Max 100 000 kr/kort
Anslutningsflyg
Gäller vid försenat flyg som medför missat anslutningsflyg. Flyg ikapp!
  Max 10 000 kr/person
Max 30 000 kr/familj
Max 20 000 kr/försäkrad
Max 50 000 kr/kort
Max 30 000 kr/försäkrad
Max 100 000 kr/kort
Personförsening/Ankomstförsening
Personförsening

Om du blir försenad till din destination.
6 timmar (schablon): 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 400 kr/person
5 000 kr/familj
6 timmar (schablon): 700 kr/person
2 800 kr/familj
eller
24 timmar: 1 800 kr/person
7 200 kr/familj
4 timmar (schablon):
700 kr/försäkrad
2 800 kr/kort
ytterligare
24 timmar (kvitto):
1 800 kr/försäkrad
7 200 kr/kort

4 timmar (schablon): 800 kr/försäkrad, 3 200 kr/kort
eller
4 timmar (kvitto): 1 500 kr/försäkrad, 6 000 kr/kort

ytterligare
12 timmar (kvitto) : 2 000 kr/försäkrad, 8 000 kr/kort

Försenat bagage
Om ditt bagage blir försenat till din destination.

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

6 timmar: 2 000 kr/väska
6 000 kr/familj
eller
48 timmar: 5 000 kr/väska
10 000 kr/familj

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto)

4 timmar: 2 000 kr/försäkrad
6 000 kr/kort

ytterligare
24 timmar: 5 000 kr/försäkrad
10 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

2 000 kr försäkrad
8 000 kr/kort utan karens

ytterligare
12 timmar: 4 000 kr/försäkrad
16 000 kr/kort

ytterligare
48 timmar: 4 000 kr/försäkrad
16 000 kr/kort

(Gäller nödvändiga inköp mot uppvisande av originalkvitto.)

Outnyttjad aktivitet       (Kvitto)
7 500 kr/försäkrad
30 000 kr/kort
Bagageskydd      

Personlig lös egendom:
15 000 kr/försäkrad
47 500 kr/kort

Varav för dator, kamera och mobiltelefon:
5 000 kr/föremål
47 500 kr/kort

Hyrd skidutrustning:
2 500 kr/försäkrad
7 500 kr/kort

Egen skidutrustning:
7 500 kr/försäkrad
22 500 kr/kort

Golfutrustning:
47 500 kr/kort
Övrig lös egendom:
2 000 kr/föremål
47 500 kr/kort

Kontanter, pass och biljetter:
5000kr/kort

Självriskeliminering hyrbil
Om skada inträffar på hyrbil eller vespa så ersätts självrisken med maximalt:
  Max 10 000 kr Max 15 000 kr Max 15 000 kr
Självriskskydd bilbärgning och assistans     4 000 kr/skada
Tankning betald med kortet.
4 000 kr/skada
Tankning betald med kortet.
Akut sjukdom och olycksfall      

Nödvändiga och skäliga kostnader:

– Sjukvård/Akut tandvård/tandvård p.g.a. olycksfall

– Merkostnader för hemresa

– Hemtransport av avliden

– Anhörigs resa till svårt sjuk eller avliden

– Merkostnader för logi vid förlängd vistelse

Lokala resekostnader:

7 000 kr/skada

Reseavbrott:

15 000 kr/person

60 000 kr/familj

Begravning på plats:

100 000 kr/familj

Olycksfallsförsäkring – invaliditet
Ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av olycksfall. Varierar beroende på invaliditetsgrad.

64 år eller yngre:
200 000 kr - 400 000 kr

65 år eller äldre:
100 000 kr - 200 000 kr

74 år eller yngre:
375 000 kr - 750 000 kr

75 år eller äldre:
200 000 kr - 400 000 kr

74 år eller yngre 375 000-750 000

75 år eller äldre 200 000-400 000

2 500 000 kr per försäkrad oavsett ålder, dock max. 10 000 000 kr per kort”

Olycksfallsförsäkring – dödsfall
Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall.

64 år eller yngre:
100 000 kr

65 år eller äldre:
50 000 kr

74 år eller yngre:

100 000 kr

75 år eller äldre: 50 000 kr

0-17 år 100 000/försäkrad

18-74 år 500 000/försäkrad.

Från 75 år:

100 000 kr/person

0-17 år 100 000/försäkrad

18-74 år 1 000 000/försäkrad

Från 75 år:

500 000 kr/person

Sjukhusersättning       750 kr/dag
7 500 kr/försäkrad
Självriskskydd
Självriskskydd för hem- och bilförsäkringen, om det händer något när du är borta.
Max 10 000 kr Max 10 000 kr Max 15 000 kr Max 15 000 kr
Ansvarsskydd (privatansvar)       Sak- och personskada:
1 000 000 kr/kort
Strejkskydd       5 000 kr/försäkrad
20 000 kr/kort
Försäkringsgivare och villkor Europeiska ERV, villkor Europeiska ERV, villkor  Europeiska ERV, villkor  Europeiska ERV, villkor 
Köpförsäkring – när du shoppar        
Prisskydd
Ger dig mellanskillnaden tillbaka om du hittar motsvarande vara senare till ett lägre pris. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt. Varan ska betald till 100% med kortet.
  Max 15 000 kr
Prisskillnad: minst 300 kr
Max 15 000 kr
Prisskillnad: minst 300 kr
Max 15 000 kr
Prisskillnad: minst 300 kr
Allrisk
Försäkrar mot förlust genom stöld, brand eller skada förorsakad av olycka. Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt.
  Gäller från inköpsdatum och 90 dagar framåt:
20 000 kr/vara
200 000 kr/inköp
400 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr
Gäller från inköpsdatum och 180 dagar framåt:
25 000 kr/vara
235 000 kr/inköp
665 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr

Gäller från inköpsdatum och 2 år framåt:
25 000 kr/vara
235 000 kr/inköp
665 000 kr/år och kort
Varans inköpspris: minst 1 000 kr.

 

Allrisk för hemelektronik och hushållsmaskiner 5 år

40 000/skada och år

Evenemangsavbeställningsskydd     (100 % betalt med kortet)
10 000 kr/försäkrad
40 000 kr/kort
(100 % betalt med kortet)
10 000 kr/försäkrad
40 000 kr/kort
Förlängd garanti
Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.
 

20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet.

 

Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.

20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet.

 

Du får ett års extra garanti för vitvaror och hemelektronik, max tre år.

20 000 kr/skada
140 000 kr/år
Varans inköpspris: minst 1 000 kr och 100 % betald med kortet.

 

Du får 2 års förlängd garanti för vitvaror och hemelektronik, max 4 år.

Förlust av nyckel     Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader
Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort
Låssmed: nödvändiga och skäliga kostnader
Nya nycklar/lås: 2 000 kr/skada och kort

Tankning fel bränsle

(ska vara betalt till 100% med kortet)

    20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet
4 000 kr/skada
20 liter eller 5 kg gas/tankning betald med kortet
4 000 kr/skada
Akutservice i hemmet       2 000 kr/skada
Försäkringsgivare och villkor   Europeiska ERV, villkor Europeiska ERV, villkor Europeiska ERV, villkor
Betalningsskydd betal- och kreditkort        
Betalningsskydd
Trygghet vid ett plötsligt inkomstbortfall.
  Tillval för 0,6 % av utestående skuld Tillval för 0,6 % av utestående skuld Tillval för 0,6 % av utestående skuld
Försäkringsgivare och villkor   AmTrust villkor (pdf) AmTrust villkor (pdf) AmTrust villkor (pdf)