Hoppa till textinnehållet

Arkiv - nyheter om företagande

Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre

Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018. Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

28 juni 2018: Nära 40 procent av äldre företagare vill arbeta mindre

Äldre företagare vill arbeta mindre

Årets spjutspetsföretagare 2018

Bland totalt sex starka finalister har juryn utsett Fredrik och Camilla Hilmersson med gården Qvisingsö till vinnare av priset Årets spjutspets 2018. Tävlingen arrangeras för fjortonde året i rad av LRF Konsult samt Swedbank och sparbankerna i samarbete med Land Lantbruk.

27 juni 2018: Årets spjutspetsföretagare 2018

Hälften av småföretagarna står utanför a-kassan

Drygt hälften av Sveriges småföretagare är inte medlem i en a-kassa, och företagare har dessutom svårare än anställda att få användning av en kompletterande inkomstförsäkring. Det kan få stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde företagaren.

27 juni 2018: Hälften av småföretagarna står utanför a-kassan

Företagare och a-kassa

Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

I fjol hade småföretagen höga förväntningar på tillväxt men varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet har utvecklats så som de räknade med. Även om småföretagskonjunkturen fortfarande är stark talar de flesta siffrorna för att toppen har passerats.

11 juni 2018: Småföretagens förväntningar på tillväxt minskar

Småföretagsbarometern

Företagare har lägre förtroende för trygghetssystemen än anställda

Över hälften av Sveriges företagare litar inte på de allmänna trygghetssystemen. Omkring 40 procent av företagarna tror inte att de får tillräcklig ekonomisk kompensation när de blir föräldrar. Motsvarande andelar när de själva eller barnen blir sjuka och vid arbetslöshet är 52 procent respektive 62 procent.

29 maj 2018: Företagare har lägre förtroende för trygghetssystemen än anställda

Företagarna och trygghetssystemen

29 procent av småföretagen upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen

Knappt en tredjedel av Sveriges småföretag känner av en ökad konkurrens från verksamheter med e-handel, nya betalningslösningar, robotisering eller delnings-tjänster. Företagens syn på framtiden för de jobb som utförs idag varierar kraftigt mellan olika branscher. Inom konsultverksamheter, hotell och restaurang och nöjen tror en majoritet på fler jobb. Samtidigt räknar företag inom handel och tillverkningsindustri med att arbetstillfällena inom deras typ av verksamheter kommer minska under de närmaste fem åren.

23 maj 2018: 29 procent av småföretagen upplever ökad konkurrens genom digitaliseringen

Digitaliseringen och jobben

EU-barometern: Europeiska lantbrukare oroas för sämre tider

De europeiska lantbrukarna är optimistiska om nuläget i sin lönsamhet men förbereder sig för sämre tider. Det finns en fortsatt oro för hur Brexit kan komma att påverka och även nyckfullt väder har fått lantbrukarna mer negativa till framtiden. Det visar den senaste lönsamhetsundersökningen bland lantbrukare i tio EU-länder.

26 april 2018: EU-barometern 2017

EU-barometern 2017

Inför deklarationen 2018

Här är årets deklarationstips. Den 2 maj är dagen som gäller för dig med enskild firma. Annars är det räkenskapsåret som bestämmer deklarationsdagen.

Deklarationen 2018

Mer än dubbelt så vanligt med företagare över 65 i Sverige som i övriga Europa

En ny analys baserad på statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat och en undersökning från Sifo visar att 14 procent, eller 68 000, av Sveriges företagare är mellan 65 och 74 år. EU-genomsnittet ligger på sex procent. Under de närmaste åren kommer antalet ägarskiften i svenska företag nå rekordnivåer.

19 mars 2018: Rekordmånga ägarskiften att vänta

Rekordmånga ägarskiften att vänta

Lantbruksbarometern

Årets Lantbruksbarometer visar en positiv förändring av lönsamheten jämfört med våren 2017 men en liten minskning sedan mätning hösten 2017. Antalet lantbrukare som upplever att deras lönsamhet är god är dock fortfarande i majoritet.

15 mars 2018: Lantbruksbarometern 2018

Lantbruksbarometern 2018

Företagare tror inte att pensionen kommer räcka

Över 40 procent av de tillfrågade företagarna tror att de kommer få svårt att klara sig på sin pension. Motsvarande andel bland heltidsanställda är 25 procent. Det visar en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

16 februari 2018: Företagare tror inte att pensionen kommer räcka

Tips till företagare inför årsskiftet

Inför årsskiftet är det som företagare bra att ha koll på om man kan ta ut mer i lön eller sätta av ytterligare till sitt pensionssparande. Nästa år kommer det regelverksändringar som företagare redan nu bör sätta sig in i hur de påverkar.

11 december 2017: Årsskiftestips

Många företagare arbetar upp till 20 år längre än anställda

Samtidigt som det pågår en diskussion om att svenskar behöver arbeta längre finns det en grupp som redan har ett längre arbetsliv än andra. Företagare har både längre veckoarbetstid och arbetar betydligt högre upp i åldrarna än anställda. Det är mer än fyra gånger så hög sannolikhet att en 60-årig företagare fortfarande arbetar vid 68 års ålder jämfört med en anställd i samma ålder. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna som bygger på specialbeställd statistik från SCB.

8 december 2017: Många företagare arbetar upp till 20 år längre än anställda

Jämförelse företagares och anställdas arbetsliv

Företagare sparar i lägre utsträckning än anställda

Trots att företagare har ett stort eget ansvar för sin trygghet sparar de i betydligt lägre utsträckning än vad anställda gör. Nästan en tredjedel av företagarna saknar ett regelbundet sparande, och tio procent sparar inte över huvud taget. Det framgår i en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Sifo.

1 november 2017: Företagare sparar i lägre utsträckning än anställda

Lantbruksbarometern hösten 2017: Stark framtidstro hos Sveriges lantbrukare

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare upplever att lönsamheten är mycket god eller ganska god. Det ger ett lönsamhetsindex på plus 10. Det är första gången på tio år som indexet är positivt. Däremot skiljer det sig mellan produktionsgrenarna. Det visar Lantbruksbarometerns höstsiffror från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Rapporten: Positiva förändringar på lönsamheten

Pressmeddelandet läser du på Newsroom

Småföretagsbarometern 2017: Den starka konjunkturen förväntas fortsätta

Konjunkturen är stark bland landets småföretagare. Men svårigheter att hitta medarbetare gör att företagen inte kan expandera i takt med efterfrågan. Sverige riskerar därmed att gå miste om nya viktiga arbetstillfällen. Det visar småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

7 september 2017: Brist på arbetskraft tillväxthinder för småföretagen

Budgetproposition ger höjd pensionärsskatt för många företagare

I budgetpropositionen för 2018 finns flera förslag som påverkar företagare i positiv riktning, till exempel en efterlängtad satsning på yrkesutbildningar samt förslag om förmånligare beskattning av personaloptioner och förbättrad trygghet vid sjukdom för företagare. Samtidigt höjs skatten på kapitalförsäkringar som är en vanlig pensions-lösning för företagare.

20 september 2017: Budgetproposition ger höjd pensionärsskatt för många företagare

Tio vinnare utsedda i Swedbanks entreprenörstävling rivstart

Tio affärsidéer med potential att bidra till ett bättre samhälle har utsetts i Swedbanks tävling rivstart. Vinnarna får 250 000 kronor vardera och ett varsitt skräddarsytt upplägg för att förverkliga sina företagsidéer. Sammanlagt skickades hela 4 321 företagsidéer in till tävlingen.

19 september 2017: Tio vinnare utsedda i Swedbanks entreprenörstävling rivstart

EU-barometern 2017: Ökad optimism hos europeiska lantbrukare

De europeiska lantbrukarna är optimistiska och något mer nöjda med sin lönsamhet än tidigare. De brittiska lantbrukarnas oroas dock av Brexit. Det visar lönsamhetsundersökningen som genomförts i tio EU-länder.

Rapporten: Europeiska lantbrukare uppfattar att lönsamheten har återhämtats

Pressmeddelandet läser du på Newsroom

Fler går från anställning till eget företag

Fler lämnar anställningar för att prova på företagande. Under 2016 lämnade 1 procent av alla fast anställda sina jobb för att bli företagare, jämfört med 0,8 procent 2014. Det visar en färsk rapport från Swedbank och Sparbankerna. Om takten för första kvartalet i år håller i sig kommer trenden med fler som lämnar anställning för eget företag att stärkas ytterligare. Ta del av rapporten och en artikel om rapporten i Dagens Nyheter.

Rapporten: Fler går från anställning till eget företag

Dagens Nyheter: Fler vågar lämna tryggheten för att starta eget

Reformagenda – Fem förslag för växande företag

Framtidens exportföretag finns bland små och medelstora företag i tjänstesektorn. Här skapas de nya jobben, och det är entreprenörerna bakom som har svaren på många samhällsutmaningar. Men den internationella konkurrensen är hård, och att ta vara på digitaliseringen är avgörande för fortsatt konkurrenskraft. Sverige behöver en reformagenda, så att en ny generation företag kan växa, utvecklas – och bidra till fler jobb och ökad välfärd.

Företagsrapporten 2017

Många företagare tar inte ut tillräcklig lön

Nästan två av tre företagare tar inte ut tillräckligt mycket i lön för att få maximal avsättning till sin allmänna pension. Många av dem kompenserar inte heller med ett sparande speciellt avsett för pensionen. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Swedbank.

16 juni 2017: Många företagare tar inte ut tillräcklig lön

Var tredje svensk vill starta eget företag – få gör det

En tredjedel av svenskarna vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler och ekonomisk otrygghet. Det visar en ny undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Därmed riskerar Sverige att gå miste om värdefullt entreprenörskap.

2 juni 2017: Var tredje svensk vill starta eget företag – få gör det

Företagare längtar inte till livet som anställd

Åtta av tio företagare uppger att de inte skulle vilja arbeta som anställd i ett företag. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Swedbank. Drygt var tionde företagare och enmansföretagare har aldrig haft en anställning utan drivit företag under hela sitt yrkesverksamma liv.

30 maj 2017: Företagare längtar inte till livet som anställd

Höga personalkostnader och krångliga regler oroar företagare

Kostnader för personal och krångliga regler oroar svenska företagare. Det visar en undersökning som Novus1 gjort på uppdrag av Swedbank bland 2 500 företag med upp till 49 anställda. Nu behövs reformer som underlättar för företag att växa och utvecklas, anser Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

12 maj 2017: Höga personalkostnader och krångliga regler oroar företagare

Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

Nästan var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension och mer än var fjärde saknar trygghetsförsäkringar. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Novus. Det kan få stora konsekvenser eftersom man som företagare har ett sämre skydd än vad de flesta som är anställda har.

2 maj 2017: Ny analys: Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension