Vad letar du efter?
Vad letar du efter?
Meny

Coronaviruset skapar börsoro - hur kan man tänka kring sparande och aktier?

Den senaste tiden har det varit stora nedgångar på börsen. Hur kan man tänka och göra med sitt sparande? Privatekonom Arturo Arques ger tips och råd.

Börsen går upp och ned. Förra året var till exempel ett mycket bra börsår med en uppgång på 35 procent, medan de senaste veckorna däremot varit mycket tunga för många med rejäla börsnedgångar.

– Mitt råd är att inte gripas av panik utan ta det lugnt och tänka efter i lugn och ro. Historiskt har det visat sig att den som sparar regelbundet och är långsiktig lyckas bäst med sina placeringar på börsen, säger Arturo Arques.

Men det finns inget självklart eller enkelt svar på hur man ska agera nu, eftersom det bland annat beror på vilket sparande man har, när man behöver pengarna och vilken risk man är beredd att ta med sitt sparande.

– Den som väljer att bita i det sura äpplet och minska andelen aktier till förmån för ränteplaceringar kommer att få en sparportfölj som svänger mindre och som förhoppningsvis leder till en godare nattsömn. Den som har en lång sparhorisont och väljer att ligga kvar på börsen får acceptera en fortsatt skakig period, säger Arturo.

Det är viktigt att de placeringar man har är anpassade efter hur stor risk man är beredd att ta. En högre risknivå innebär normalt en högre förväntad avkastning på sikt – men också att värdet kan variera över tid och alltså gå ned. Högst på riskskalan ligger aktier, längre ner på riskskalan ligger placeringar i räntebärande värdepapper, till exempel statsskuldväxlar och statsobligationer. Däremellan finns en uppsjö av olika alternativ. Det är också viktigt att stämma av att de placeringar man har motsvarar den sparhorisont man har, alltså hur länge man tänker spara och när man behöver pengarna.

– Om botten är nådd för den här gången vet vi inte än. Men alla bör vara inställda på en fortsatt turbulens på börsen. Om du sparar på lång sikt, inte behöver pengarna på flera år och kan acceptera att sparkapitalet sjunker i värde enskilda dagar, månader eller år har du i ett historiskt perspektiv ett koncept som varit framgångsrikt för många som sparar på börsen, säger Arturo Arques.

Tänk på: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

4 steg för dig som vill stämma av ditt sparande!

  • Börja med att bestämma vilken riskvilja du har. Risknivå speglar hur mycket värdet på placeringen kan variera över tid och hur hög sannolikheten är att pengarna minskar i värde. En högre risknivå innebär normalt också en högre förväntad avkastning på sikt.
  • Bestäm sedan vilken sparhorisont du har, alltså hur länge du vill spara och när du behöver pengarna.
  • När du vet vilken riskvilja och sparhorisont du har kan du bestämma hur du ska fördela ditt sparande mellan aktie- och räntesparande. Ta gärna hjälp av tabellen nedan!
  • Jämför och stäm av det du kommit fram till med hur ditt sparande ser ut idag. Har du en högre aktieandel kan det vara ett tecken på för hög risk och att du därmed kan behöva sälja. Har du en lägre aktieandel kan du lugnt sitta kvar i båten och eventuellt börja fundera på om du inte ska börja köpa lite försiktigt. 
Riskvilja

Sparhorisont

2 år Aktier

Sparhorisont

2 år Ränta

Sparhorisont

5 år Aktier

Sparhorisont

5 år Ränta

Sparhorisont

10 år Aktier

Sparhorisont

10 år Ränta

Sparhorisont

20 år Aktier

Sparhorisont

20 år Ränta

Hög 25% 75% 75% 25% 95% 5% 95% 5%
Normal/hög 20% 80% 60% 40% 85% 15% 90% 10%
Normal 15% 85% 50% 50% 75% 25% 80% 20%
Låg/måttlig 10% 90% 30% 70% 60% 40% 65% 35%
Låg 5% 95% 15% 85% 50% 50% 55% 45%