Som företagare kan du ansöka om amorteringsbefrielse på lån, avbetalning och leasing upp till sex månader (med omprövning efter tre månader).

Om du även har privata lån, till exempel bolån kan du ansöka om amorteringsbefrielse även för dem. 

För privatlån kan du ansöka om amorteringsbefrielse upp till 6 månader. Beslutet omprövas efter tre månader.

Du betalar ränta som vanligt på lånen under tiden.

Önskar du mer informationom amorteringsbefrielse eller önskar ansöka om det är du välkommen att kontakta oss.