Deklaration för inkomståret 2018
Statslåneräntan den 30 nov 2017 var 0,49 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2018 kommer att bli 1,49 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Schablonintäkten beskattas med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.

Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x (0,49 % statslåneränta + 1 % tillägg) = 1 490 kr
1 490 kr x 30 % kapitalskatt = 447 kr skatt
Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2018 blir 0,447 procent

Deklaration för inkomståret 2019
Statslåneräntan den 30 nov 2018 är fastställd till 0,51 procent. Det innebär att schablonintäkten för 2019 kommer att bli 1,51 procent av det genomsnittliga värdet under året (kapitalunderlaget). Schablonintäkten beskattas med 30 procent och finns förifylld på din deklaration.
Räkneexempel vid sparande på 100 000 kr: 100 000 x (0,51 % statslåneränta + 1 % tillägg) = 1 510 kr
1 510 kr x 30 % kapitalskatt = 453 kr skatt
Skatten beräknad i procent av det genomsnittliga värdet under 2018 blir 0,453 procent
Läs mer på Skatteverket