Då Basfonderna huvudsakligen investerar i fonder förvaltade av Swedbank Robur har vi nu möjliggjort kurssättning samma dag som för underliggande fonder. När kurssättningen tidigareläggs betyder det
också att du vid köp ser ditt innehav på ditt fondkonto en dag tidigare än förut. På samma sätt kommer likviden vid en försäljning vara dig tillhanda en dag tidigare.