Swedbank har en begränsad efterfrågan på att handla dessa instrument kvällstid och väljer därför att avstå från att delta i förlängningen. Order som ligger i systemet kommer från och med den 19 november att återkallas vid ordinarie stängningstid för NASDAQ OMX, normalt 17:30 (halvdagar 13:00).