Regeringen har vidtagit en del åtgärder som syftar till att öka jämställdheten men vi menar att mer behöver göras. Utöver den politiska sfären har även företag möjlighet att driva fram en förändring. Förutom gröna obligationer finns det numera även en liten marknad för ”gender bonds”, som ska värna om jämställdhetsaspekten i hållbarhet. ”Gender bonds” har emitterats i bl.a. Australien och hittills mött stor efterfrågan (Reuters). ”Gender bonds” är en del av en växande marknad för social bonds som vi beskriver mer utförligt i denna analys.

För att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män är det centralt att förstå de bakomliggande orsakerna. Vi argumenterar för att en rad åtgärder behöver vidtas som gärna ska stödjas av politiker på båda sidor av den politiska skalan. Vetenskapliga studier har bland annat pekat på att det kan vara lämpligt att se över formerna inom bidragssystemet, att utbilda Arbetsförmedlingens personal i jämställdhetsfrågor och att förändra föräldraförsäkringen (ESO 2018:2, Cheung 2018 och ESO 2017:5). Swedbank makroanalys tar inte ställning till om någon av de föreslagna åtgärderna är att föredra framför en annan. Sannolikt behöver man arbeta på bred front.

Mer information

Läs analysen:

Jämställdhet en del av en hållbar utveckling (analys, PDF)