Meny
Vår verksamhet
Samhällsengagemang

Ekonomisk information

Här nedan finner du årsredovisningar och övrig ekonomisk information om sparbanken.

Fontänen i Överlida

Årsredovisning 2023

Tidigare årsredovisningar

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2014:12 och allmäna råd offentliggör Mjöbäcks Sparbank, org nr. 565000-6520, periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering. Ytterligare information (så kallad Pelare 3) finns i Mjöbäcks Sparbanks årsredovisning.

Likviditetsrisk

Information om Mjöbäcks Sparbank likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2010:7 (senast ändrad genom FFFS 2014:21).

Ersättning till anställda

Syftet med ersättningspolicyn är att styrelsen ska ange grunder och principer för ersättningar till anställda i Sparbanken samt hur styrelsen ska styra, analysera, mäta och kontrollera de risker som ersättningssystem kan medföra för Sparbanken, direkt (ekonomisk skada) eller indirekt (allmänhetens förtroende).