Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

Här nedan finner du årsredovisningar, delårsrapport samt övrig ekonomisk information om sparbanken. 

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmäna råd offentliggör Mjöbäcks Sparbank org nr. 565000-6520 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

 

Likviditetsrisk

Information om Mjöbäcks Sparbank likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2014:21