Meny
Vår verksamhet
Samhällsengagemang

Styrelsen

Mjöbäcks Sparbanks styrelse består i huvudsak av personer från Sparbankens verksamhetsområde. Styrelsen skall förvalta Sparbankens angelägenheter i enlighet med vad som föreskrivs i gällande lagar och förordningar.

Mjöbäcks Sparbanks Entré

Kjell Andersson

 • Styrelseordförande sedan 2003
 • Ledamot sedan 2000

Christer Everås

 • Vice styrelseordförande sedan 2008
 • Ledamot sedan 2002

Fredric Lindgårde

 • Ledamot sedan 2003

Marie Mårtensson

 • Ledamot sedan 2007

Jimmy Carlsson

 • Ledamot sedan 2008

Jörgen Rydqvist

 • Ledamot sedan 2019

Anna Mann

 • Ledamot sedan 2022

Carolina Skogsberg

 • VD
 • Ledamot sedan 2006