Hoppa till textinnehållet

Sparbankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 24 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Falkenbergs, Marks och Svenljungas kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän.

Valda av Svenljunga kommun  

Cecilia Colliander

Överlida
Jörgen Grandén Holsljunga
Michael Johansson Östra Frölunda
Per-Anders Kristensson Östra Frölunda
Mikael Mårtensson Mjöbäck
Fredrik Stenbäcken Holsljunga
Valda av Marks kommun  
Anders Karlsson Älekulla
Katarina Larsson Älekulla
Birthe Bengtsson Öxabäck
Annette Malmberg Öxabäck
Valda av Falkenbergs kommun  
Thomas Karlsson Älvsered
Mikael Månsson Älvsered
Valda av huvudmännen  
Marita Andersson Älvsered
Jörgen Arvidsson Mjöbäck
Jörgen Bengtsson Älekulla
Anita Björklund Holsljunga
Anders Johansson Holsljunga
Gunnemar Johansson Östra Frölunda
Kjell Johansson Älvsered
Elisabeth Karlsson Öxabäck
Leif Mellberg
Öxabäck
Sara Mild Älekulla
Irene Persson Mårdaklev
Thomas Persson Östra Frölunda