Nedgången som nu skett tillskrivs att investerarkollektivet åter fokuserar på en kommande lägre global tillväxt, stigande räntor och en eskalering av handelskonflikten. Detta i sig är inget nytt som kommit till marknaden, utan är snarare ett skiftat fokus av uppmärksamheten.

Vi har i strategin flaggat för en potentiellt volatilare börs när fokus inte ligger på bolagens rapportering och vinstttillväxt, och snarare sett ökad volatilitet som ett köptillfälle än en signal att man ska sälja. Vi har kanske snarare blivit förvånade över hur stabil marknaden varit under september och inledningen av oktober.

Ur ett allokeringsperspektiv är det dock värt att betona att vi i dagsläget inte ser att något har förändrats ur ett fundamentalt perspektiv. Det har således inte skett något geopolitiskt eller makromässigt som föranleder någon förändring av vår positiva vy till aktiemarknaden. Enligt vårt huvudscenario i den senaste investeringsstrategin ser vi också att räntorna kommer att fortsätta stiga framöver, om än inte i rådande takt. Vi menar vi att det mesta talar för en fortsatt god konjunktur framöver och att det kommer spilla över i en fortsatt god vinsttillväxt.

Läs marknadskommentaren i sin helhet