- Att det blir mer kvar i plånboken förstärks av att inkomstskatten blir lägre. Jobbskatteavdraget påverkas av det höjda prisbasbeloppet och det innebär lägre skatt för de som arbetar, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Sedan i januari har priserna ökat med 1,6 procent och räntorna är i stort sett oförändrade. Hyrorna förväntas höjas mindre än en procent nästa år.

Den genomsnittliga kommunalskatten, inklusive landstingsskatt, höjs marginellt 2017, till 32,12 procent. Högst kommunalskatt har man i Dorotea med 35,15 procent. Vellinge kommun har lägst skatt med 29,19 procent. Med en månadsinkomst på 30 000 kronor innebär det att den som bor i Dorotea betalar knappt 1 800 kronor mer i inkomstskatt per månad än den som bor i Vellinge.

Lönehushållen får ännu ett år med högre reallöner

För typhushållen i analysen ökar lönerna med drygt tre procent nästa år. Realt, det vill säga justerat för inflation, ökar de med knappt två procent.

En tvåbarnsfamilj, som bor i en hyreslägenhet, får drygt 800 kronor mer kvar att leva på efter nödvändiga utgifter är betalda i januari 2017 jämfört med i januari året innan. För tvåbarnsfamiljen som bor i villa blir det i stället knappt 600 kronor mer över varje månad. Familjer med tre barn eller fler får ytterligare tillskott till följd av det höjda flerbarnstillägget, och får knappt 900 kronor mer.

Enpersonhushållet och en ensamstående förälder med två barn får också mer kvar i plånboken nästa år, knappt 350 respektive 400 kronor mer per månad.

Pensionärer med allmän pension får det bättre, men inte garantipensionären

Även pensionerna ökar 2017, för de med inkomstpension och tjänstepension ökar inkomsten med 2,5 procent.

Ett pensionärspar med inkomstpension och tjänstepension får knappt 300 kronor mer kvar att leva på varje månad efter att nödvändiga utgifter är betalda. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med drygt en procent.

- Men utgifterna ökar mer och garantipensionären får drygt 100 kronor mindre kvar i plånboken varje månad. Lägger man till inflationen blir minskningen 130 kronor jämfört med i januari 2016.

Sämre för studenten och den arbetslöse

Det högre prisbasbeloppet 2017 gör att studiemedlen höjs med 112 kronor per fyraveckorsperiod. Men inflation och högre hyra gör att studenten i stället får lite mindre kvar att leva på nästa år. Detta gäller även arbetslösa. Oförändrade nivåer i arbetslöshetsersättningen tillsammans med prisökningar gör att en arbetslös får drygt 200 kronor mindre kvar varje månad.

Övrigt som påverkar hushållens disponibla inkomst 2017:

  • Det höjda prisbasbeloppet innebär att även grundavdraget vid inkomstbeskattning höjs något.
  • Inkomstgränserna för beräkning av bostadsbidrag höjs vilket innebär att vissa kan få högre bostadsbidrag.
  • Garantiersättningen för hel sjuk- och aktivitetsersättning höjs från 1 juli.
  • Bostadstillägget för personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs.
  • Maxtaxan i barnomsorgen höjs.

Mer information

Läs mer, nedan:

Analysen "Högre löner, men sämre för garantipensionären nästa år" (PDF, pressrelease)

Swedbank Privatekonomi (samlingssida)

Arturos blogg (swedbank.se/arturosblogg)