Revideringarna är små i ESV:s decemberprognos. Statens nettolånebehov har reviderats ner med sammanlagt 13 mdkr under åren 2016-18 jämfört med novemberprognosen. Tillväxten har reviderats upp med marginella 0,1 procentenheter både för 2016 och 2017 till 3,1 procent resp. 2,1 procent. Arbetslösheten har också reviderats ner något och väntas bottna på ca 6,3 procent innan den åter vänder upp. ESV bedömer att utgiftstaken klaras samtliga år och att marginalerna till taken är goda.

Läs hela snabbkommentaren:

ESV reviderar ner lånebehovet