I knappt hälften av bolagen har vi, förutom att delta på stämman, också utsett en ledamot till valberedningen. Det är den som förbereder förslag till bland annat styrelse och revisor samt arvoden till dessa. Vi har haft en hög nyvalsandel, cirka 15 procent, i dessa bolagsstyrelser med en ökning av andelen kvinnor. För storbolagen är vi redan i år nära de 40 procent i snitt som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har som mål för år 2020. Några exempel på bolag där vi deltagit i valberedningen och andelen kvinnor i styrelsen ökat till över 40 procent är Instalco Intressenter (från noll till 50 procent), Invisio Communications, Mycronic och Tobii.

Bolagsstämmosäsongen inleddes med storbolagen och i år fick bland annat beslutet om Nordeas flytt av huvudkontor till Finland mycket uppmärksamhet. På de större bolagens stämmor har hållbarhetsfrågor fått alltmer utrymme både i vd-talen och under frågestunden. I många bolag föreslås aktierelaterade incitamentsprogram till ledning och nyckelpersoner. Vi vill se rimliga program med tydliga prestationskrav och informationsgivning och i några fall har vi röstat nej, till exempel i Swedish Orphan Biovitrum och i Oncopeptides.

Vi röstar också i utlandsnoterade bolag på ett 20-tal marknader i Europa, Nordamerika och Asien. Utomlands fullmaktsröstar vi och i år har vi hittills röstat på cirka 130 årsstämmor.

Läs mer om vårt ägararbete.