- Det är ett mycket bra resultat med tanke på att det finns drygt 3 500 fonder i Morningstar, säger Tom Brofors, produktspecialist på Swedbank Robur.

Flertalet av Swedbank Roburs aktivt förvaltade aktiefonder presterar bättre än sina jämförelseindex i år:

  • 75 procent av de aktivt förvaltade aktiefonderna har en bättre avkastning än sitt jämförelseindex.
  • Den genomsnittliga överavkastningen är 2,5 procent.
  • Samtliga av de tio största fonderna går bättre än sitt jämförelseindex.

Stefan Sundblom, chef för Swedbank Roburs aktieförvaltning, menar att det är många olika faktorer som bidragit till fondernas positiva utveckling.
- Vi har ett allt bättre samarbete mellan våra förvaltare och analytiker och kombinerar lyckosamt global temaanalys med noggranna bolagsanalyser. Många av våra globala fonder har varit överviktade inom ny teknik vilket betalat sig bra. Den positiva utvecklingen på tillväxtmarknaderna har också gynnat oss, samtidigt som vi varit försiktiga till energi- och råvaruaktier som fallit tillbaka efter ett starkt 2016. Vi har helt enkelt varit lyckosamma i våra bolagsval, både större bolag och småbolag.

- Att våra största fonder går riktigt bra, där så många av bankens kunder är andelsägare, är ju dessutom extra roligt, konstaterar Tom Brofors. IP Aktiefond och Kapitalinvest har exempelvis haft en avkastning hittills i år som är nästan tio procentenheter högre än sina jämförelseindex.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se