Selectionfonderna är breda investeringslösningar som kan placera i den absoluta merparten av världens tillgångsslag, allt från svenska och globala aktier till företagsobligationer. Dessutom ingår en relativt stor andel alternativa investeringar som exempelvis private equity, fastigheter och hedgefonder. Fonderna har stor flexibilitet och möjligheten att välja tillgångsslag utifrån var förvaltarna bedömer att det finns bäst potential.

Fonderna fungerar antingen som en helhetslösning eller som en naturlig bas i din portfölj och finns i tre olika risknivåer.

Selectionfonderna kommer till skillnad från Private Banking- och Premiumfonderna att ha en lägre förvaltningsavgift. För andelsägare i Premium Försiktig kommer avgiften vara densamma som tidigare.

Följande fonder slås ihop:

  • Private Banking Safe och Premium Försiktig slås ihop och blir Selection 25
  • Private Banking Core och Premium Balanserad slås ihop och blir Selection 50
  • Private Banking Edge och Premium Modig slås ihop och blir Selection 75

Det här sker vid sammanläggningen:

  • Premium Försiktig, Premium Balanserad och Premium Modig går att köpa eller sälja till och med tisdagen den 20 november före klockan 15.30.
  • Private Banking Safe, Private Banking Core och Private Banking Edge går att köpa eller sälja till och med tisdagen den 20 november före klockan 16.00.
  • Köp- och försäljningsorder som inkommit efter den 20 november klockan 15.30 respektive 16.00, genomförs till måndagen den 26 novembers andelskurs.
  • Om du inte byter eller säljer dina andelar före den 20 november kommer dina andelar i fonden automatiskt att föras över till respektive Selectionfond.

Eventuella månadsöverföringar i Private Banking- eller Premiumfonderna kommer automatiskt ändras till respektive Selectionfond.

Läs mer i kundbreven på sidan fondförändringar.
Mer om Selectionfonderna.