Fonden får ett bredare placeringsuniversum och ges möjlighet att utöver att investera i bolag som handlas på en reglerad marknad i Sverige också investera i bolag som handlas på alla svenska marknader eller med säte i Sverige. Fonden får även möjlighet att placera upp till 10 procent av tillgångarna i Norden.

Därutöver förtydligar och förenklar vi fondens målsättning samtidigt som högsta möjliga avgift som får tas ut ur fonden enligt fondbestämmelserna sänks från 1,62 till 1,45 procent.

Ingen förändring sker av fondens riskklass eller gällande förvaltningsavgift.

Kundbrev - förändringar i Sweden High Dividend