- Fonder styr över mycket kapital världen över och vi har som kapitalförvaltare ett stort ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Vi vill även underlätta för våra sparare att väga in hållbarhet i sparabesluten. Samtidigt ser vi också detta som en viktig del i att kontinuerligt förbättra och förstärka våra produkter. Genom dialog och en aktiv ägarstyrning kan vi både driva och påverka bolagens fokus inom hållbarhet. Bland annat sitter vi med i drygt 80 svenska valberedningar där vi sätter hållbarhetsfrågorna i fokus säger Liza Jonson, vd, Swedbank Robur.

Swedbank Robur investerar inte i:

 • Bolag som moderniserar, säljer eller köper produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen
 • Bolag som producerar kol motsvarande minst 30 procent av sin omsättning
 • Bolag som producerar pornografiskt material

Så fördjupades hållbarhetsarbetet i Accessfonderna

Förändringen med ett fördjupat hållbarhetsarbete i Accessfonderna innebär att fler bolag än ovan väljs bort ur fonderna. Fonderna utesluter även bolag som till mer än fem procent:

 • Producerar eller distribuerar krigsmaterial, tobaksprodukter eller alkohol
 • Bedriver kommersiell spelverksamhet (gambling)
 • Distribuerar pornografiskt material

Fonderna ska också helt avstå från investeringar i bolag som producerar eller distribuerar vapen och bolag som bryter mot principerna i internationella normer som finns till skydd för mänskliga rättigheter och miljö. Det kan till exempel vara bolag som avsiktligt motarbetar fackföreningsverksamhet eller bolags som är medvetna om att deras verksamhet skadar känsliga naturmiljöer, utan att åtgärda detta.

Fonder som fick ett fördjupat hållbarhetsarbete:

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Swedbank Robur Access Global
 • Swedbank Robur Access Japan
 • Swedbank Robur Access Mix
 • Swedbank Robur Access Sverige
 • Swedbank Robur Access USA

Du kan läsa mer om arbetet med hållbarhet i fonder på swedbankrobur.se.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder sig av. Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr hittar du på www.swedbankrobur.se