Största enskilda marknad för fondernas utländska aktieinnehav är den amerikanska, vilket också speglar röstningen, men i allt högre grad röstar vi även för innehav i Asien. Exempelvis har vi i år röstat på fler bolagsstämmor i japanska bolag och vi har för första gången röstat i koreanska och kinesiska bolag. I allt högre grad är våra fonder stora ägare i utländska bolag och det är då viktigt att vi kan rösta på bolagens stämmor. Det som möjliggör för oss att rösta på alltfler stämmor globalt är att vi kan utnyttja digital teknik. Men även om vi inte närvarar själva på bolagsstämman är det viktigt för oss att ha god kontakt med bolagen. Vi behöver ställa frågor om de förslag som vi ska ta ställning till eller förklara varför vi ibland inte kan stödja förslag. Våra förvaltares goda kontakter med bolagen är här till stor hjälp och vi arbetar ofta tillsammans i dessa frågor. Utgångspunkten för hur vi röstar i bolagen är vår ägarpolicy, den och information om hur vi har röstat finns på vår webbplats.

Totalt har vi till cirka 85 procent röstat för de framlagda förslagen vilket är i linje med tidigare år. Beslut där vi röstade nej avsåg huvudsakligen när vd föreslås vara styrelseordförande samt beslut avseende ledningens ersättningar. Vi anser att styrelseordförande och vd inte ska vara samma person då det ingår i styrelsens uppgift att utse och kontrollera bolagsledningen. Vi röstade också emot förslag om aktierelaterade ersättningar till bolagsledningen när det saknades eller var för låga prestationskrav, eller om programmen leder till orimliga utfall och brister i transparens.

På främst amerikanska stämmor förekommer det att aktieägare lägger fram förslag till exempel avseende ökad transparens i hållbarhetsfrågor eller förbättrad bolagsstyrning. Om vi anser att förslagen är relevanta och värdeskapande för aktieägarna röstar vi för dem. Exempelvis röstade vi för att Anadarko Petroleum ska rapportera bättre kring bolagets klimatrisker samt ett förslag som underlättar för Cognizants minoritetsägare att kalla till extra bolagsstämma. Båda förslagen fick stämmans bifall.