Skandinaviska fonder verkar avvika från en Europeisk trend med utflöden som pågått under en längre tid. Det kan bero på den stabila återhämtningen i ekonomin och undvikandet av valutarisken kopplad till euron. Men investerarna lockas också av förvaltarnas fokus på små- och medelstora bolag som erbjuder tillväxtmöjligheter.

- Om folk oroas av Europa ser man på Norden som en säker region. Skulle det bli nervöst på den europeiska aktiemarknaden så kan Norden bli en relativvinnare, då bolagen här i genomsnitt har starkare balansräkningar och god bolagsstyrning, säger Carl Armfelt, förvaltare av Swedbank Robur Ny Teknik.

Listan toppas av Swedbank Robur Ny Teknik vars avkastning i år är 31 procent. Fonden har fokus på snabbväxande småbolag med lönsam tillväxt. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter karaktäriseras av ett högt teknikinnehåll och med en tydlig inriktning mot forskning och utveckling samt tjänstebolag med fokus på olika former av teknikutveckling.

Avkastningen för Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige är hittills 14 procent. Fonden placerar i aktier, huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera en mindre del av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige.

- Det som drivit fonderna i år är en stark vinstutveckling bland de småbolag vi investerat i, vilket är jätteroligt att se. Vid börsnedgång kan småbolagsfonder ibland vara skakiga, men över längre tid har nordiska och svenska småbolag varit en vinnande kategori, säger Erik Sprinchorn, som förvaltar båda fonderna.

- Jag är otroligt stolt över de fantastiska prestationer som Roburs fonder visar. Vi har ett starkt team och detta är ytterligare ett gott betyg till Roburs förvaltning och det professionella jobb som görs, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Bloomberg artikel.