Sammanläggning av Premium Trygg med Bas Solid skedde den 24 maj. Bakgrunden och syftet med sammanläggningen är att vi vill förenkla och tydliggöra vårt fonderbjudande.

Länk till ursprunglig nyhet