Vi har beslutat att tillsvidare ta bort uttagsavgiften för försäljning av andelar i fonden Microcap. Detta gör vi eftersom det i dagsläget finns marknadsmässiga förutsättningar för att ta bort denna. Andelsägarna har tidigare haft ett fritt uttag det första kvartalet varje år men nu blir det kostnadsfritt vid alla försäljningstillfällen.

Förändringen börjar gälla per försäljningstillfället den 31 maj 2018 med avslutsdag den 29 juni 2018. Det innebär att vi inte kommer att ta ut någon avgift för säljordrar med avslutsdag den 29 juni 2018.

Kundbrev om slopad uttagsavgift