Många talar om vikten av långsiktighet, uthålliga vinster och ett långsiktigt beteende hos investerare, styrelser och företagsledningar. Lika viktigt är att alla agerar långsiktigt i praktiken och att strukturerna premierar ett långsiktigt agerande snarare än kortsiktiga vinster.

I den mycket erfarna och kunniga panelen medverkade Martin Lundstedt (vd Volvo), Caroline Berg (styrelseordförande Axel Johnson), Caroline af Ugglas (vice vd Svenskt Näringsliv), Staffan Bohman, (styrelseordförande i bland annat Electrolux), Sören Mellstig (styrelseordförande i bland annat Cellavision) och Martin Tiveus (tillträdande vd Attendo).

Panelen hade stor samsyn i vad som krävs för att säkerställa ett verkligt långsiktigt agerande i bolagen. Flera i panelen lyfte fram ägarnas ansvar, stöd och inspiration när det gäller bolagens viktiga affärsmässiga vägval. Styrelserna har en viktig roll att spela för att säkerställa att företagskultur och värderingar är långsiktiga. Passionen för långsiktigt företagsbyggande, är en värdering som går längre än att ”bara visa vinst”. Långsiktighet handlar också till stor del om kvalité i affärsmodell och verkställande vilket är företagsledningens ansvar.

Panelen diskuterade också vikten av mod att göra långsiktiga investeringar. Innovation och långsiktighet går hand i hand. FN:s globala mål, Agenda 2030 och hur företagen kan bidra var också ett område som diskuterades som avgörande för långsiktigt hållbara affärsmodeller.