Swedbank Analys behåller en övervikt i aktier, inte enbart mot bakgrund av den starka konjunkturen och vinsttillväxten utan delvis även för att det saknas attraktiva alternativ.

Finansiella tillgångar har haft en positiv utveckling under lång tid, något som inte minst gäller för aktier. Swedbank Analys ser ändå att det finns fortsatta värden i börsen då konjunkturen förväntas vara fortsatt stark. Den långa börsuppgången har tidigare varit driven av centralbanksstimulanser snarare än vinsttillväxt varför värderingarna många gånger är relativt höga och en fortsatt vinsttillväxt är därför nödvändig för en positiv börssyn.

– Med rådande värdering blir marknaden lätt känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Swedbank Analys väljer mot bakgrund av vinstutsikterna att fortsätta övervikta USA. Portföljvikten i Sverige förblir neutral och samma gäller för Japan. Även den europeiska vikten ligger kvar oförändrad, på undervikt. En förändring sker i regionsallokeringen och det är Tillväxtmarknader som uppgraderas till övervikt (från neutral). Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behåller neutral vikt.

– Konjunkturen är stark men vi vill inte se något som kan få näringslivet att tveka kring framtiden. En sådan faktor skulle kunna vara någon form av handelskrig eller en överraskande hög inflation som tvingar centralbanker att börja strama åt mer än väntat, avslutar Johannes Bjerner.

Mer information

Läs mer i senaste upplagan av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi - Aktiemarknaden fortsatt gynnad av stark konjunktur (rapport)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Artikel i Aktiellt (webbtidning)

Swedbank Direkt (webb-tv)