Hoppa till textinnehållet

Klagomål

För oss på Mjöbäcks Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med såväl vårt bemötande som med våra produkter och tjänster.
Är du missnöjd ber vi dig ta kontakt med vårt bankkontor. Vill du överklaga ett beslut från banken i ett klagomålsärende, se nedan för mer information om hur du går tillväga.

 

Blå blomma

Klagomål - Så här gör du

I de allra flesta fall är det lättast att lösa ett problem om du vänder dig direkt till den som gett dig anledning att klaga. Vill du av någon anledning inte prata med den personen kan du vända dig direkt till chefen på bankkontoret.

Lämna gärna ditt klagomål skriftligt. Beskriv vad som hände, när det hände, vilka som var inblandade, vem du är och hur den du skriver till kan kontakta dig.

Skicka sedan ditt klagomål till Mjöbäcks Sparbank, Klagomålsansvarig, Box 4025, 512 60 Överlida

 

Oberoende instanser

Är du missnöjd med hur banken hanterar ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämden, ARN.

Konsumenternas Bankbyrå är en självständig aktör som ger information och råd i frågor som rör banker och andra institut. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndighet för banker och försäkringsbolag) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.