Mjöbäcks Sparbank fonder förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, ett dotterbolag till Swedbank men Mjöbäcks Sparbank förmedlar även fonder från andra fondförvaltare. Samtliga fonder och aktuella kurser finner du via länken nedan.

Fondlistan