När du gör betalningen i internetbanken föreslår banken den mest fördelaktiga betalningstypen för dig. Banken bevakar att betalningen blir utförd på rätt dag. I internetbanken är det möjligt att registrera en betalning upp till 12 månader innan betalningsdagen.

För att göra en Internationell betalning behöver du uppgifter om mottagarens bank- och kontonummer, d.v.s.

  • Betalningsmottagarens namn och adress
  • Betalningsmottagarens IBAN/kontonummer
  • Mottagande banks BIC/Nationellt ID

Vid felaktiga uppgifter om mottagarens kontonummer och bank finns risk att betalningen inte når din mottagare, att den hamnar på fel mottagares konto. I dessa fall måste betalningen reklameras och kostnaden för reklamationen får du som betalare stå för.

Standardiserade termer för vissa av bankens betaltjänster

Från och med 12 april 2021 upphörde möjligheten att göra internationella betalningar via internetbanken till vissa länder.