Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Kapitalkonto

Räntan är för närvarande 
Belopp över 250.000 kr 1,40 %                                                     

Belopp mellan 50.000 och 250.000 kr 0,50%                              

Belopp upp till 50.000 kr 0,00%                                                                                                              

Ingen uppsägning.

Endast till privatperson

Fyra fria uttag per kalenderår samt fritt uttag av

föregående års ränta. Därefter uttagsränta med 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 60:- per uttag. 

 

Förmånskonto

Ränta för närvarande: 1,35 %

 

Fyra fria uttag per år. Varje uttag därefter 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 20 kronor.

 

Gäller helkund.

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,30 %

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera. För aktuell ränta kontakta oss.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta oss för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Transaktionskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,35 % på Skogskonto

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.