Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Betalkonton

Konton

Pris

Transaktionskonto

Ränta på transaktionskonto är för närvarande 0 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Ränta på ungdomskonto är för närvarande 1,00 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Sparbankskonto

Ränta på sparbankskonto är för närvarande 0 %

 

Fria uttag

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Företagskonto

Ränta på företagskonto är för närvarande 0 %

 

Fria uttag

Sparkonton

Konton

Pris

Kapitalkonto

Räntan på kapitalkonto är för närvarande:

Belopp över 250.000 kr 2,55 %                                                     

Belopp mellan 50.000 och 250.000 kr 1,20 %                              

Belopp upp till 50.000 kr 0,75 %                                                                                                              

Endast till privatperson

Fyra fria uttag per kalenderår samt fritt uttag av

föregående års ränta. Därefter uttagsränta med 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 60 kr per uttag. 

 

Förmånskonto

Räntan på förmånskonto är för närvarande 2,50 %

 

Fyra fria uttag per år. Varje uttag därefter 1,5 % på uttaget belopp, dock minst 20 kronor.

Gäller helkund.

e-sparkonto

Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,10 %

 

Fria uttag genom överföring mellan konto

Skogskonto

Räntan på skogskonto är för närvarande 2,60 %

Depåkonto

Ränta på depåkonto är för närvarande 0,50 %

 

Fria uttag

Vid investering i värdepapper tillkommer courtage.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,50 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.