Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Vad är aktieswap?

Woman standing with digital tablet in office

En swap är ett avtal mellan två parter där parterna har kommit överens om att byta avkastning på två tillgångar med varandra.

Allmän information om aktieswap

I en aktieswap erhåller den ena parten totalavkastningen, det vill säga prisförändringen inklusive eventuella utdelningar, på en enskild aktie, en korg av aktier eller ett index. Samma part betalar ränteersättning till motparten. Räntan beräknas på det nominella värdet av swappen (antal aktier/enheter multiplicerat med startpriset).
Kontrakten är avtal mellan två parter och kan inte överlåtas fritt.

Hur handlar man med aktieswap?

En aktieswap är ett ostandardiserat finansiellt instrument och handlas inte via en marknadsplats utan är en affär mellan två parter via så kallad OTC handel (over the counter).

Vad tar jag för risk?

Risken i en swap utgörs av summan av swappens olika delar. En aktieswap har samma risk som motsvarande aktieinnehav, belånat till 100 procent. En köpare av en aktieswap (den som erhåller avkastningen på underliggande aktie) riskerar att förlora hela swappens nominella belopp. För en säljare av en swap kan risken vara obegränsad.

Vad påverkar avkastningen?

Förändringar i kurs i de aktier som swappen är baserad på, förändringar i valutakurs för utländska aktier, förändringar i ränta i de valutor som aktierna är handlade i och eventuella förändringar i lagstiftning i Sverige och andra länder som anknyter till de aktier som finns i swappen

För- och nackdelar med aktieswap

Fördelar

  • En effektiv finansieringsform av aktie innehav.
  • Flexibel lösning som kan anpassas till kundens behov.
  • Administrativ förenkling.

Nackdelar

  • Bilateralt avtal – inte handlat över börs.
  • Görs bara i stor volym.

Passandebedömning

Vill du köpa komplicerade produkter som exempelvis certifikat, warranter, aktielån, strukturerade produkter mm behöver banken säkerställa att du har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå produkten och dess risker. Detta görs genom en så kallad passandebedömning där du får svara på ett antal frågor som varierar mellan de olika produkterna.