När du upptäcker att något blivit fel ska du alltid i första hand själv kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev. Swedbank kortreklamationer rekommenderar att du kommunicerar med säljföretaget skriftligt.

Mastercard och Visa har internationella regler som behöver följas vid en reklamation. Det gäller därför att du som kund bör agera snabbt när ett fel uppstår, så att inte reklamationsrätten går förlorad.

Om du behöver spärra kortet

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Spärra kort gör du via spärrservice dygnet runt på 08-411 10 11 eller +46 8 411 10 11 från utlandet. Både om det gäller ditt bankkort eller ditt betal-och kreditkort.

Reklamera en transaktion på bankkort Business

Om du vill reklamera en transaktion på ditt bankkort Business ska du kontakta ditt bankkontor 

Reklamera en transaktion på Visa Business Card

Reklamation av transaktioner på Visa Business Card sker enligt följande:
1. Fyll i Blankett för kortreklamation (pdf)
2. Skriv ut blankett och signera
3. Maila inskannad blankett till:
eller per post* till adress:
Svarspost
EnterCard
R1 VBC
105 34 Stockholm

*) Entercard står för porto då "Svarpost" anges i adressfältet.

Reklamera en transaktion på American Express

Om du har en Account Manager hos American Express ska du vända dig till din kontaktperson för att reklamera en transaktion. Övriga kunder ska vända sig till kundservice.

Kundservice för American Express Corporate Card, 0771-29 55 29 (08.00-20.00)

Kundservice för American Express Corporate Gold Card, 0771-29 00 30 (8.00-20.00)