Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Konton och kontoinformation

Ett konto i svenska kronor med bankgiro ger ditt företag en grund för alla löpande in- och utbetalningar.

Insättningsgaranti

Bankens konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, med högst 5 000 000 kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Information om insättningsgarantin

Konton

Företagskonto

Företagskonto är ett transaktionskonto i SEK som används för företagets samtliga in- och utbetalningar. Det gör att du får en bra överblick och lättare kan planera likviditeten.

Andra Cash Management-lösningar

Bankgironummer

Ditt företags bankgironummer är allt dina kunder behöver för att betala dina fakturor. Du kan enkelt byta konto men ändå behålla samma bankgironummer.

Kontoinformation

Vi erbjuder färdiga rapporter och möjlighet till att skapa egna rapporter som kan exporteras till ekonomisystemet. Flera sök- och sorteringsfunktioner som underlättar det dagliga arbetet.

IBAN, BIC och Nationellt ID

IBAN - International Bank Account Number, BIC (Bank Identifier Code) och Nationellt ID används vid betalningar till utlandet.