Skiften som planeras i god tid generellt sett blir mer lyckosamma.